ca
 

La ciutat de Banyoles disposa d’un ampli catàleg de localitzacions dintre el municipi per a la filmació de pel·lícules, reportatges o sessions fotogràfiques.

Des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Banyoles es fa la intermediació entre els productors i/o empreses que desitgen filmar a la ciutat i els departaments municipals que gestionen els espais que són titularitat de l’Ajuntament. També es facilita l’accés a la tramitació de documentació per obtenir els permisos, pagament de taxes, etc.  

 

Ajuntament de Banyoles - Àrea de Medi Ambient 
mediambient@ajbanyoles.org
Tel. 972 570 050

Com tramitar el permís de rodatge a Banyoles

Per tramitar el permís de rodatge a Banyoles cal presentar la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament a través de la Seu Electrònica amb els següents elements:

- Dades del sol·licitant, tant si és persona física com jurídica.
- Dades de l’activitat a desenvolupar: data, àmbit territorial proposat, horari, número aproximat de participants i en què consisteix el rodatge (storyboard o descripció).
- Necessitats específiques del rodatge.
- Pòlissa de Responsabilitat Civil i corresponent rebut de pagament.

I si s’escau, depenent del rodatge:

- Compromís de cobrir els serveis d’auxili mèdic amb designació i acceptació de l’interessat, a càrrec del sol·licitant.
- Compromís dels organitzadors de retirar les estructures i infraestructures just després de la realització de l’activitat i compromís de neteja i restauració de l’espai.
- Altres documents específics que puguin ser exigits depenent de les característiques del rodatge.

App Banyoles

#debanyoles