CA
 
El Rec Major
Afegir a favorits

 1. El Rec Major, un rec d'ús industrial

Aquest rec va concentrar la major part d’indústries i molins de la població, on es fabricaven una àmplia varietat de productes com draps de llana, paper, farina, pells i fins i tot pólvora. Al llarg del temps, i segons els trams, s’ha anomenat el rec Major de diverses formes: rec del Canar Nou, de la Vila Nova, de sa Forca, dels Molins, dels Tints, Riera Nova...

 

L’aigua, un motiu de disputa

El domini de l’aigua de l’Estany va provocar repetides tensions entre el monestir de Sant Esteve i la Universitat de Banyoles, el govern municipal existent des de l’edat mitjana. A finals del segle XVII ambdues parts afirmaven ser-ne propietàries i, per dirimir el conflicte, van buscar l'arbitratge reial, que va concloure que era propietat de la mateixa corona. Tanmateix, el va arrendar indefinidament a l'abat i aquest, al seu torn, el va sotsarrendar a la Universitat. A resultes d'aquest arbitratge, el 1685 es va firmar la Concòrdia de les Aigües de l’Estany, document que va establir les bases perquè a dia d’avui l’aigua de l’Estany sigui un bé comunal.

 

Sabíeu que...

la longitud total de la xarxa de recs de Banyoles, amb els seus ramals i reguers, és de 33 km? És la mateixa distància que separa, per carretera, Banyoles de Cassà de la Selva. 

App Banyoles

#debanyoles