Molí Paperer de la Farga

Es va construir l’any 1685 per treballar l’aram i constava d’una roda, un martinet i una fornal. Més endavant es va ampliar i va anar passant a hereus directes o indirectes fins que, a finals del s. XIX, la família Escatllar va dur a terme la darrera ampliació per així poder fabricar paper. Les dues activitats van coexistir fins el seu tancament a mitjan s.XX.

L’any 1983 es va cedir l’edifici de la Farga d’Aram a l’Ajuntament de Banyoles, que n’ha adequat la planta baixa per a la fabricació artesanal de paper.

Actualment Sastres Paperers gestionen l’ús d’aquest molí i elaboren paper de forma totalment tradicional, però també s’hi porten a terme activitats i tallers per a la difusió i formació d’aquest ofici, tan per a particulars, escoles i/o grups.

Horari: de dilluns a divendres de les 7h a les 15h
Visites concertades i de grup, s’adapten a l’horari acordat

 

Per a més informació, contacteu amb Sastres Paperers:
Sastres Paperers SC
Ed. La Farga d’Aram / Molí Escatllar
Carrer Concòrdia de les Aigües de l’Estany, 1
17820 Banyoles
Telèfon: 653 447 147
www.sastrespaperers.com
info@sastrespaperers.com

Veure totes les categories  

Què fer