Pesca esportiva

La riquesa natural de l’estany de Banyoles permet que s’hi pugui practicar la pesca esportiva.

Per fer-ho, cal disposar de la llicència de pesca recreativa que expedeix la Generalitat de Catalunya; i també fa falta un permís de zona de pesca controlada (ZPC) específic de l’estany de Banyoles i estanyol del Vilar.

Hi ha la possibilitat d’adquirir la llicència d’1 dia, de 15 dies, anual o fins a 5 anys (a comptar des del dia que es sol·licita).

El permís de zona de pesca controlada és d’1 dia o anual (any natural).


Aquests permisos es poden obtenir a través de:
 

INTERNET
Obtenir o renovar la llicència de pesca a través de www.gencat.cat

LLICÈNCIA DE PESCA

 

Per obtenir o renovar el Permís de Zona Controlada a través de www.gencat.cat

PERMÍS DE ZONA DE PESCA CONTROLADA


Al fer el permís de pesca en zona controlada, cal tenir en compte les següents dades:
- Conca: Ter
- Modalitat: Sense Mort
- Espècies: Ciprínids


PRESENCIALMENT

Consulta la teva oficina més propera per fer la gestió de la llicència de pesca i el permís de pesca en zona controlada

OFICINES ON TRAMITAR LA LLICÈNCIA I PERMÍS DE PESCA

 

 

Veure totes les categories  

Què fer