Què fer

Esport i Natura

L’Estany és l’origen i el principal signe d’identitat de la ciutat de Banyoles.
Juntament amb la seva conca lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la península ibèrica i un espai únic d’un gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural.

Els valors naturals de l’Estany i el seu entorn han estat reconeguts amb diverses figures de protecció. El 1992 va ser inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) per la Generalitat de Catalunya; els anys 2000 i 2003, a nivell europeu, va ser reconegut com a espai de la Xarxa Natura i Lloc d’Interès Comunitari. Per altra banda, forma part del conveni Ramsar que qualifica la zona lacustre de Zona Humida d’Importància Internacional.

És tasca de tots, tan banyolins/es com visitants, mantenir i respectar aquest entorn natural privilegiat.


Què fer