Catàleg de localitzacions

Pesquera 11. Gimferrer Garriga

  • {udt:Titol}

És una pesquera de planta quadrada amb un prominent ràfec de teules, material que també cobreix el portal d’entrada, per unificar el conjunt. A l’interior hi ha un altell amb amarrador a sota per a la barca. Disposa de terrat accessible. La passera s’endinsa vuit metres a l’estany.  Anys 1.874, 1.912, i 1.948 – Jaume Casellas, mestre d’obres, i 1.948, Francesc Figueras, arquitece – 65m2.

Si us interesa gravar en aquest espai, podeu contactar amb:

Contacte: Albert Cicres Bosch
Telèfon: 972570050
Email: mediambient@ajbanyoles.org
Ciutat: Banyoles
Codi Postal: 17820