Catàleg de localitzacions

Pesquera 9. Ametller / Hostench Butinyà

  • {udt:Titol}

És una pesquera reformada amb magatzem per una embarcació, a sobre de la qual hi ha un altell.
A la part superior hi ha terrat. La cornisa és prominent. Les obertures són arquejades i la façana combina maó i arrebossat pintat de blanc.
Presenta un arc d’entrada seguint el mateix estil. Anys 1.915 i 1.950 – Francesc Figueras, arquitecte – 46m2

Si us interesa gravar en aquest espai, podeu contactar amb:

Contacte: Albert Cicres Bosch
Telèfon: 972570050
Email: mediambient@ajbanyoles.org
Ciutat: Banyoles
Codi Postal: 17820