Catàleg de localitzacions

Llista Catàleg de localitzacions

Pesquera 7. Del Rector / Moner Codina

  • {udt:Titol}

Pesquera reformada segons l’estil racionalista del Moviment Modern. La façana combina arrebossat pintat blanc i aplacat de pedra. Fa un joc de cobertes de diferent inclinació. Disposa d’embarcador. Segueix la tipologia inventada per l’arquitecte Francesc Figueres en què s’utilitza el recurs d’un altell per guardar la barca a sota i no perdre l’espai útil.

Si us interesa gravar en aquest espai, podeu contactar amb:

Contacte: Albert Cicres Bosch
Telèfon: 972570050
Email: mediambient@ajbanyoles.org
Ciutat: Banyoles
Codi Postal: 17820