Catàleg de localitzacions

Llista Catàleg de localitzacions

Pesquera 4 Y i 4 Z. Llinàs-Padró

  • {udt:Titol}

Pesquera amb coberta a dues aigües; obertures amb arcs de mig punt de color blau als laterals. Els brancals i les pilastres són de maó. Les portes d’accés tenen voladís de teula i un antic enllumenat de ferro. Tota la construcció combina obra vista de maó i arrebossat pintat de blanc.

Si us interesa gravar en aquest espai, podeu contactar amb:

Contacte: Albert Cicres Bosch
Telèfon: 972570050
Email: mediambient@ajbanyoles.org
Ciutat: Banyoles
Codi Postal: 17820